“For World”: Sángh kiến linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế năm 2020 bởi các Tu sĩ DCCT tại Tuchow

logo-696x348

Khám phá, Tìm hiểu, Đón nhận và Sống!

Dừng lại. Hãy dừng lại. Và chú ý. Chúa Thánh Thần mời gọi các bạn bắt đầu một lối sống mới. Hãy bước vào thế giới của Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế! Vào mỗi thứ Ba trong suốt năm 2020, các bạn sẽ có thêm một điều gì đó để theo dõi, lắng nghe hoặc đọc và suy ngẫm (tùy thuộc vào những điều các bạn yêu thích) được trình bày trong 4 chương: ĐỜI SỐNG TÂM LINH, CHỨNG NHÂN, SINH VIÊN và CỘI NGUỒN.

Sáng kiến này dành cho tất cả mọi người – vì vậy, nó cũng dành cho bạn!

Trong chương ĐỜI SỐNG TÂM LINH, bạn sẽ tìm thấy những cơ sở – đây chính là xương sống của việc sống với Chúa và những đòi hỏi theo sau đó – những bảng chỉ dẫn để bước đi trên con đường, vốn đã được chuẩn bị sẵn cho bạn, ngõ hầu bạn có thể trở nên dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài trong thế giới.

CHỨNG NHÂN là một người bị cuốn hút bởi lời mời gọi cao quý này để thực hiện những kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nơi Ngài, bạn sẽ tìm thấy sự hỗ trợ, bạn sẽ thấy được việc  làm thế nào Ngài vượt qua những khó khăn thử thách và thành quả của việc sống theo đường hướng đó.

SINH VIÊN là những người gần gũi nhất với tình huống của bạn. Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy những lời chứng thực của những người đang cố gắng giới thiệu Thiên Chúa cho thế giới qua đời sống của họ. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ ý thức rõ ràng nhiệm vụ này trong tương lai. Tất nhiên, đây là một câu hỏi: Bằng cách nào?

Chương CỘI NGUỒN sẽ tập trung vào các sự kiện khác nhau, mà qua nhiều thế hệ, đã đáp lại lời mời gọi này từ Chúa Thánh Thần. Chương này sẽ cho thấy việc làm thế nào để bản sắc của chúng ta được làm sáng tỏ.

Sáng kiến này dành cho tất cả mọi người – vì vậy, nó cũng dành cho bạn!

Chúng tôi sẽ bắt đầu sáng kiến này vào ngày 7 tháng 1!

Để cập nhật thông tin:

Fanpage của chúng tôi trên FB: facebook.com/ForWorldcssr

Subscribe YT: https://www.youtube.com/channel/UC4kXfSYLPStTBxiy0mdu1Cw/

Website: www.forworld.redemptor.pl

Liên hệ: forworldcssr@gmail.com, +48 533 493 970, Wysoka 1, 33-170 Tuchów

Dominik Strychacz CSsR

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube