Đường lối sống hòa hợp theo Kitô Giáo là gì?

Quyền lực, công việc, vận may hay tiện nghi, không phải yếu tố thống nhất đời sống xã hội – theo Kitô Giáo.

Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công Giáo đề nghị một con đường khác hẳn!

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube