Đừng khúm núm trước cán bộ nhà nước

Với thái độ khúm núm trước nhân viên công quyền: ngoài việc có sự xúc phạm giữa người với người, ẩn bên dưới hành vi, thái độ ấy còn là việc ý muốn của Thiên Chúa không được tôn trọng.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube