Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Hiển Linh

Chiêm ngắm Đức Maria trong mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân trong biến cố Lễ Hiển Linh, là chiêm ngắm mầu nhiệm:

– Ánh sáng của vinh quang Chúa Cha

– Cử hành vai trò của Đức Kitô là Đấng Cứu Độ

Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Hiển Linh

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube