Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Đấng Cứu Thế

Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về, Danh hiệu Mẹ Đấng Cứu Thế. Qua đó chúng ta biết rằng Đức Maria hoàn toàn liên kết với Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta luôn tự tin cầu xin với Đức Maria và tìm kiếm trong đức tin của Đức Mẹ, để duy trì đức tin của chính mình.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube