Đức Thượng Phụ Melkite Ai Cập bàn về vai trò của các Kitô hữu tại Trung Đông

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Youssef (Vatican Media)

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng Phụ Youssef Absi (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sứ mạng của Giáo hội, cũng như tại Trung Đông, không phải là “truyền bá nền văn minh Kitô giáo thay cho các nền văn minh khác”, mà là để “chứng minh công việc của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta và giúp những người khác đón nhận món quà này của Chúa Thánh Thần”. Với những lời này, Đức Thượng Phụ Youssef Absi, Thượng Phụ Antioch thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Melkites, được thể hiện dưới dạng tổng hợp và hiệu quả, tiêu chí phù hợp để xem xét các sự kiện của các cộng đồng Kitô giáo nằm rải rác ở khu vực Trung Đông, Fides News Agency đưa tin. “Sự hiện diện của chúng ta, đặc biệt là ở Trung Đông”, Đức Thượng Phụ Youssef Absi xác định, “không phụ thuộc vào số lượng, sức mạnh và khả năng của chúng ta, mà phụ thuộc vào hoạt động hiệu quả của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta”.

 Bối cảnh được sử dụng bởi Đức Thượng Phụ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp-Melkite nhằm bộc lộ những cân nhắc quý báu của ngài về sứ mạng hiện tại và tương lai của các cộng đồng Giáo hội ở Trung Đông đó là phiên họp mỗi sáu tháng của Hội nghị các Gám mục Công giáo tại Ai Cập, được tổ chức tại nhà thờ Santo Stefano vùng lân cận al Maadi, vào các ngày 14 và 15 tháng 1. Hội nghị được đồng chủ trì bởi Đức Thượng Phụ Youssef Absi (Thượng Phụ Antioch và toàn bộ miền Đông, Alexandria và Giêrusalem,) và Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak, Thượng Phụ Alexandria của Giáo hội Công giáo Coptic. Cuộc họp cũng có sự tham dự của hơn 20 Giám mục Công giáo, các Tu sĩ nam nữ hiện đang làm việc tại quốc gia Bắc Phi rộng lớn, cùng với Đức Tổng Giám mục Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, người đã được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập vào tháng 11 năm ngoái và Đại diện Đức Giáo hoàng tại Liên đoàn các quốc gia Ả Rập.

Trong hai ngày cùng với nhau, các tham dự viên tham gia hội nghị cũng đề cập đến vấn đề tế nhị của những tác động – thường là tiêu cực – của phương tiện truyền thông xã hội đối với cuộc sống của các cộng đồng Giáo hội. Trong các buổi làm việc, văn kiện của các Giáo hội Công giáo liên quan đến dự thảo luật về tình trạng pháp lý cá nhân của các Kitô hữu ở Ai Cập cũng đã được soạn thảo, một đóng góp cần phải được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét thảo luận và ban hành luật này bởi chính phủ Ai Cập.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube