Đức Thánh Trinh Nữ Maria là gương mẫu của Hội Thánh trong cử hành phụng vụ thờ phượng.

Video thứ 3 trong chuỗi Video tìm hiểu về Mẹ Maria – Đức Thánh Trinh Nữ Maria là gương mẫu của Hội Thánh trong cử hành phụng vụ thờ phượng.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube