Đức Phanxicô với phong trào Con đường Tân Dự Tòng: ‘Rao giảng Tin Mừng và vâng phục Giáo hội’

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến với các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican ngày 27 tháng 6 năm 2022. Phong trào đang chuẩn bị cử các linh mục và 450 gia đình đi truyền giáo và truyền giáo đến mọi lục địa (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican ngày 27 tháng 6 năm 2022. Phong trào đang chuẩn bị cử các linh mục và 450 gia đình đi truyền giáo và truyền giáo đến mọi lục địa (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Các nỗ lực truyền bá Phúc Âm hóa phải được đặc trưng bởi lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và sự vâng phục đối với Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng (Neocatechumenal Way).

“Hãy tiến bước lên đường! Can đảm lên! Cảm ơn vì tinh thần quảng đại của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 27 tháng 6. “Đừng quên ánh mắt của Chúa Giêsu, Đấng đã sai mỗi người trong anh chị em ra đi rao giảng và vâng phục Giáo hội”.

Hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican, các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng đang chuẩn bị gửi các Linh mục và 450 gia đình lên đường đến mọi lục địa với sứ mạng truyền giáo và giáo dục.

Được thành lập tại Tây Ban Nha vào những năm 1960, phong trào Con đường Tân Dự Tòng được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II định nghĩa là “một hành trình hình thành Công giáo”. Theo trang web của mình, Con đường Tân Dự Tòng có mặt tại 134 quốc gia “với 21.300 cộng đoàn tại 6.270 Giáo xứ, cũng như 1.668 gia đình đang thi hành sứ mạng truyền giáo”.

Ông Kiko Argüello, người đồng sáng lập Con đường Tân Dự Tòng cùng với bà Carmen Hernandez, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã “chấp thuận sai những gia đình này lên đường” với tư cách là các nhà truyền giáo. Ông cũng thông báo rằng Tổng giáo phận Madrid sẽ chính thức mở án phong thánh cho bà Hernandez, người đã qua đời vào năm 2016.

Trong lời phát biểu ứng khẩu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của ngài lên đường rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa. Các cộng đồng được hình thành tại các quốc gia trên thế giới, Đức Thánh Cha nói, phải phát triển “theo những cách thức riêng biệt của họ, theo nền văn hóa riêng của họ”.

“Đây là câu chuyện truyền giáo. Tất cả đều bình đẳng xét về mặt đức tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “nhưng tất cả đều theo phương thức của văn hóa riêng của họ hoặc văn hóa của nơi mà đức tin được rao giảng”.

Nhưng trong khi Tin Mừng có thể thích ứng với các nền văn hóa khác nhau, thì tinh thần tương tự vẫn tồn tại, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô – không phải của tôi, mà là của Chúa Giêsu Kitô – thích ứng với các nền văn hoá khác nhau, nhưng nó giống nhau. Đức tin phát triển, đức tin trở nên hòa nhập vào văn hóa, nhưng đức tin vẫn như vậy”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng vì “tinh thần truyền giáo” của họ và đồng thời khuyến khích họ vâng phục “Chúa Thánh Thần, Đấng sai anh chị em đi; ngoan ngoãn và vâng phục Chúa Chúa Giêsu Kitô trong Hội Thánh của Ngài”.

“Tất cả mọi thứ bên trong Giáo hội, không có gì bên ngoài Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đây là linh đạo luôn luôn đồng hành với chúng ta: rao giảng Chúa Giêsu Kitô nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội và cùng với Giáo hội”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube