Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ

Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ Sự kiện Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thánh, còn là một biểu tượng của việc hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube