Đức Maria Nữ vương muôn tâm hồn

Danh hiệu “Đức Maria Nữ vương muôn tâm hồn,” diễn tả trọn vẹn vai trò Đức Maria là Mẹ của chúng ta. Điều này cũng không quá khó hiểu. Thánh Louis de Montfort đã gọi Mẹ như thế, theo nghĩa thực tế. Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria Nữ vương muôn tâm hồn.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube