Đức Maria - người nữ Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Mối liên hệ của Đức Maria với Bí tích Thánh Thể, bắt đầu từ việc Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn của Mẹ cho Ngôi Lời Nhập Thể. Ngôi Lời cũng chính là Thánh Thể.
Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria – người nữ Thánh Thể.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube