Đức Maria - Môn đệ hoàn hảo của Đức Kitô

Mỗi vị thầy đều có đồ đệ, môn sinh, hay người theo học với mình, theo mạc khải Kinh thánh, khuôn mặt Người môn đệ được trình bày thì rõ ràng và chắc chắn, Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, hoàn toàn được gọi là môn đệ hoàn hảo của Chúa Giêsu.

Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria – Môn đệ hoàn hảo của Đức Kitô.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube