Đức Maria là Ngai tòa Đấng Khôn ngoan

Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria là Ngai tòa Đấng Khôn ngoan.

Danh hiệu “Ngai tòa Đức Khôn ngoan” đã được áp dụng cho Đức Maria từ những thời kỳ đầu. Danh hiệu này đặt nền từ khái niệm Khôn ngoan trong Kinh Thánh. Cựu ước diễn đạt Khôn ngoan bằng Luật Môsê. Tân ước diễn đạt khôn ngoan là Ngôi vị Đức Kitô.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube