Đức Maria là đền thờ Chúa Thánh Thần

Trong kinh thánh và phụng vụ, hạn từ đền thờ được hiểu theo nhiều nghĩa và chỉ về nhiều đối tượng khác nhau. Chính Đức Trinh nữ Maria diễm phúc là “một ngôi đền thánh”
Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria là đền thờ Chúa Thánh Thần

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube