Đức Maria - Đấng Vô nhiễm nguyên tội

Danh hiệu “Vô nhiễm nguyên tội” nhằm định tín đức tin căn bản này: không một khoảnh khắc nào trong cuộc đời, Mẹ bị tước mất ân sủng và tình nghĩa với Chúa. Và cũng không có giây phút nào, Mẹ chịu khuất phục trước sức mạnh của ma quỷ. Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria – Đấng Vô nhiễm nguyên tội

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube