Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc

ĐC Ngân

Vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam, tức 12 giờ trưa tại Roma) ngày thứ bảy, 16 tháng 1 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam gửi Thông cáo Báo chí số 304/21/V loan tin Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo và bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

WHĐ (16.1.2021)

Tiểu sử Đức cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

Sinh ngày 06 tháng Bảy năm 1953 tại Ninh Bình.

14.01.1992: Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc.

Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát.

Năm 1994: Chính xứ Ninh Phát.

Năm 2007: Giáo sư Đại chủng viện và Quản nhiệm giáo xứ Suối Tre.

Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về Chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc trách Phân ban Triết học Đại chủng viện.

Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc.

Ngày 02.05.2017: Được Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

Ngày 01.06.2017: Được tấn phong Giám mục tại Toà Giám mục Xuân Lộc – Châm ngôn Giám mục: “Tựa vào lòng Chúa Giêsu”.

Từ năm 2018: Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGM Việt Nam.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube