Dự tập DCCT Thế Mai Thôn dâng lễ Cầu Nguyện - Các Soeur Liên Dòng Đaminh viếng Thầy Gioan

Thứ Ba, 09-10-2018 | 18:43:39

Vào lúc 9g 00 ngày 09/10/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượng, Thầy Giuse Đào Minh Tân, các thầy Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR vào trong tình thương của Chúa…

Sau thánh lễ các Soeur Liên Dong đến viếng, cầu nguyện cho Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (1)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (2)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (3)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (4)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (5)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (6)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (7)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (8)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (9)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (10)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (11)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (12)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (13)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (14)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (15)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (16)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (17)

Các Thày Dự tập bên linh cữu Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (18)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (19)

Các Nữ Tu Học Viện liên dòng Thánh Đa Minh viếng, cầu nguyện cho Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (20)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (22)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (21)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (23)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (24)

Tiễn biệt và dập mạch quan tài Thầy Gioan

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (25)

09-10-2018 DT CSsR - Soeur Lien Dong (26)

Tìm kiếm

Tin mới