Dụ ngôn người quản lý bất lương (Lc 16,1-8)

Làm thế nào mà cách hành xử có vẻ thiếu lương thiện của người quản lý trong dụ ngôn người quản lý bất lương (Lc 16,1-8) lại có thể được khen ngợi?

Câu trả lời sẽ có trong video này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube