ĐTC Phanxicô với Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu của LHQ: 'Giờ đây đã đến lúc cần phải thay đổi hướng đi'

9f66ac5b-climate

Tòa Thánh cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc giảm phát thải và giáo dục về sinh thái học toàn diện, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra cam kết vào ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra phát biểu nhận xét của mình trong một thông điệp video gửi tới hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về vấn đề biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.

“Đại dịch hiện nay và vấn đề biến đổi khí hậu, vốn không chỉ liên quan đến môi trường mà còn liên quan đến vấn đề đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị, ảnh hưởng trước hết đến cuộc sống của những người nghèo nhất và mong manh nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Bằng cách này, họ kêu gọi trách nhiệm của chúng ta trong việc thúc đẩy, thông qua cam kết chung và tập thể, một nền văn hóa của sự quan tâm chăm sóc, trong đó đặt phẩm giá con người và công ích làm trung tâm”.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, Tòa Thánh đang đưa ra hai hành động cụ thể để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Trước hết, Thành quốc Vatican cam kết giảm lượng khí thải ròng xuống 0 trước năm 2050.

Thứ hai, Vatican đang thúc đẩy việc giáo dục về sinh thái học toàn diện.

“Đã đến lúc cần phải thay đổi hướng đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận. “Chúng ta đừng cướp đi hy vọng của các thế hệ mới vào một tương lai tốt đẹp hơn”.

Sau đây là nội dung video đầy đủ, do Vatican cung cấp:

Đại dịch hiện nay và vấn đề biến đổi khí hậu, vốn không chỉ liên quan đến môi trường mà còn liên quan đến vấn đề đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị, ảnh hưởng trước hết đến cuộc sống của những người nghèo nhất và mong manh nhất. Bằng cách này, họ kêu gọi trách nhiệm của chúng ta trong việc thúc đẩy, thông qua cam kết chung và tập thể, một nền văn hóa của sự quan tâm chăm sóc, trong đó đặt phẩm giá con người và công ích làm trung tâm.

Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp khác nhau vốn không thể trì hoãn thêm nữa, cần có chiến lược để giảm lượng phát thải ròng xuống 0 (phát thải ròng bằng không).

Tòa Thánh tham gia vào mục tiêu này, bước tiếp với hai cấp độ:

1. Một mặt, Thành Quốc Vatican cam kết giảm lượng khí thải ròng xuống 0 trước năm 2050, tăng cường các nỗ lực quản lý môi trường đã được thực hiện trong nhiều năm, và giúp sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước và năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, giao thông bền vững, tái trồng rừng cũng như nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải.

2. Mặt khác, Tòa Thánh cam kết thúc đẩy giáo dục về hệ sinh thái toàn diện. Các biện pháp chính trị và công nghệ phải được thống nhất với quá trình giáo dục ủng hộ một mô hình văn hóa phát triển và bền vững dựa trên tinh thần huynh đệ và liên minh giữa con người và môi trường. Từ góc độ này, tôi đã thiết lập Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu để đồng hành với các trường học và các trường đại học Công giáo, với hơn 70 triệu sinh viên ở khắp các châu lục theo học, và tôi cũng ủng hộ sự kiện “Nền kinh tế Francesco”, qua đó các nhà kinh tế trẻ, các doanh nhân và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và thế giới lao động thúc đẩy những đường hướng mới để khắc phục tình trạng thiếu thốn năng lượng, trong đó đặt sự quan tâm đến vấn đề công ích ở trung tâm của các hoạt động chính trị cấp quốc gia và quốc tế, và đồng thời ưu tiên sản xuất bền vững cũng ở các quốc gia có thu nhập thấp, chia sẻ các công nghệ tiên tiến phù hợp.

Đã đến lúc cần phải thay đổi hướng đi. Chúng ta đừng cướp đi của các thế hệ mới niềm hy vọng  vào một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn anh chị em!

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube