ĐTC Phanxicô: “Hiệp nhất Kitô giáo không phải là một tùy chọn”

Thứ Năm, 17-01-2019 | 13:35:07

ĐTC Phanxicô đã mời gọi tất cả mọi Kitô hữu trên khắp thế giới cầu nguyện và nỗ lực làm việc cho sự Hiệp nhất trọn vẹn của Kitô giáo.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu rằng “Chủ nghĩa đại kết không phải là một thứ gì đó mang tính tùy chọn”.

Phát biểu trong buổi Tiếp kiến chung hàng tuần của mình, ĐTC Phanxicô đã hướng tới Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo diễn ra từ ngày 18 đến 25 tháng 1.

ĐTC Phanxicô lưu ý rằng “Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo” hàng năm, với chủ đề “Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi” (Đnl 16:18-20), khởi đầu với giờ Kinh Chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành vào ngày thứ Sáu 18/1.

“Một lần nữa, năm nay chúng ta lại được mời gọi cầu nguyện để tất cả mọi Kitô hữu có thể một lần nữa trở thành một gia đình duy nhất, theo như Thánh ý của Thiên Chúa, ngõ hầu ‘tất cả họ được nên một’”, ĐTC Phanxicô nói.

Khẳng định “chủ nghĩa đại kết không phải là một điều gì đó mang tính tùy chọn”, ĐTC Phanxicô  cho biết rằng các nỗ lực hiệp nhất Kito giáo nhằm mục đích “trình bày một xác nhận chung và nhất quán có khả năng thúc đẩy công lý đích thực và đồng thời trợ giúp cho những người yếu thế nhất thông qua các phản ứng cụ thể, phù hợp và hiệu quả”.

“Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo” hàng năm là thời gian các Kitô hữu được nhắc nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài: “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21).

Đây cũng chính là một dịp để các Kitô hữu thuộc tất cả mọi giáo phái khác nhau cùng đến với nhau để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của họ và đồng thời tham gia vào các sự kiện đại kết đặc biệt cũng như các buổi cầu nguyện.

Chủ đề “Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo” năm 2019  là “Anh em hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi”, được lấy cảm hứng từ Đnl 16,18-20.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Tìm kiếm

Tin mới