Đời không vô phương như ta tưởng (Ga 6,44-51)

Đối với nhiều triết gia, đời là vô định. Trong cái vô định, con người mầy mò tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình.

mighty_large1Triết gia Martin Heidegger bảo rằng con người – Dasein – hữu tại thế – được quăng vào giữa cuộc đời và phải đối diện cái hư vô tuyệt đối trước mắt.  Nhưng qua các mối tương quan, con người dần dần đọc ra bản chất và ý nghĩa sự hiện hữu của mình.

Jean Paul Sartre thậm chí còn đi tới chỗ tiêu cực khi cho rằng con người bị ném vào cuộc đời buồn nôn này, đồng thời lại còn luôn bị soi mói bởi ánh mắt tha nhân; con người phải tự đề ra những dự phóng tương lai của mình để mà bước đi.

Khi lắng nghe lời Chúa hôm nay, là người tin, ta biết rằng đời ta không hề vô định, không vô phương hướng như thế. Con Thiên Chúa là Đức Giêsu đã đi vào trong chốn trần gian khốn khổ này để lôi kéo chúng ta vào trong Ngài, qua đó ta có thể về cùng Thiên Chúa, Đấng tràn đầy sự sống vĩnh cửu. Điều được đòi buộc duy nhất nơi ta lúc này đó là tin vào Chúa: “Tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời” (Ga 6, 47).

Là những Kitô hữu, bạn và tôi vẫn phải bước đi giữa trăm chiều khốn khó, thử thách giữa cuộc đời, nhưng những bước chân của ta không phải tiến đến chỗ vô định, mà tiến về nhà Cha chúng ta ở trên trời, nơi ắp đầy sự sống và bình an.

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube