Điểm rẽ đôi

Cùng hướng về con người, nhưng con đường đi chung rồi sẽ có một điểm rẽ đôi giữa những người theo chủ thuyết “nhân bản vô thần” và người Kitô hữu.Tại sao? Và điểm rẽ ở đâu?Câu trả lời nằm trong các số #DOCAT01 #DOCAT03 #DOCAT09 #DOCAT19 #ThôngđiệpEvangeliumVitae (1995), 21

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube