Để kiến tạo sự công bằng đích thực

Để kiến tạo sự công bằng đích thực và trọn vẹn, cần có 3 yếu tố quan trọng:

– Một nhận thức đúng đắn

– Thay đổi lối sống và các cơ cấu

– Đức hạnh, tình yêu và lòng thương xót

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube