DCCT: Cáo phó và tiểu sử Thầy Anrê Trần Văn Vũ C.Ss.R

Thứ Hai, 25-09-2017 | 09:29:58

170925 - CÁO PHÓ THẦY ANRÊ VŨ

170925 - TIEU SU THẦY ANRÊ VŨ

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới