DCCT cải táng 25 linh mục - tu sĩ

Thứ Hai, 11-12-2017 | 21:49:57

Tại Sài Gòn, sáng nay, thứ hai 11-12-2017, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã cử hành Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho 25 vị linh mục – tu sĩ của Dòng vừa được cải táng từ nghĩa trang Bình Hưng Hòa hôm 24-11-2017 vừa qua.

Cải táng a 111217

Các vị linh mục – tu sĩ này đã được an táng tại hai khu đất thánh của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chính quyền đã quyết định giải tỏa các nghĩa trang này. Vì thế, Tỉnh Dòng đã tiến hành cải táng các ngài và đưa tro cốt về Nhà Hài Cốt nằm trong khuôn viên Tu viện DCCT Sài Gòn.

Cải táng b 111217

Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt hôm nay tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau đó, cộng đoàn Nhà Dòng và anh chị em giáo dân đã rước tro cốt của các ngài về Nhà Hài Cốt. Thánh Lễ và các nghi thức đã được cử hành thật nghiêm trang, sốt sắng và tràn đầy bầu khí đức tin. 

DSC_0933

Tro cốt của Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Yến, Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn và Thầy Giuse Phạm Văn Ngạn

DSC_0935

Tro cốt của Cha Anrê Nguyễn Quang Kiêm, Cha FX Trần Văn Hưng, Thầy Emmanuel Thái Văn Hưởng và Thầy Giuse Phạm Đức Triêm

DSC_0936

Tro cốt của Cha Lôrenxô Vũ Văn Phát, Cha G.B. Lê Văn Thí, Cha Henri Bạch Văn Lộc và Thầy Gioakim Phan KimThơ

DSC_0938

Tro cốt của Thầy Giuse Phạm Ngọc Rao, Thầy Tôma Nguyễn Văn Đền, Thầy G.B. Đặng Văn Như và Cha Gioan Nguyễn Văn Thính

DSC_0939

Tro cốt của Thầy Phêrô Trịnh Văn Tám, Thầy Giuse Hà Văn Chính và Thầy Giuse Đỗ Minh Hạo

DSC_0940

Tro cốt của Cha Phêrô Đặng Văn Đào, Thầy Louis Ngô Thanh Cẩn và Thầy Giuse Pham Văn Thuyết

DSC_0941

Tro cốt của Cha Giuse Ngô Văn Phiên, Cha Felix Lê Văn lang và Cha FX Lê Thanh Châu.

 

Tín Nghĩa

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới