Đấng Bầu chữa đầy ân sủng

Chúng con chạy đến với sự bảo trợ của Mẹ, Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Xin chớ khinh khi những lời cầu xin khi cần thiết của chúng con Nhưng xin dẫn dắt chúng con luôn tránh xa mọi hiểm nguy, Lạy Đấng Nữ Trinh đầy vinh dự và ân phúc.

Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về Đức Maria – Đấng Bầu Chữa Đầy Ân Sủng.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube