Đại Phúc Giáo Xứ Bắc Thần, Xuân Lộc: Ngày Giới Thiệu Ơn Gọi

Đời tu vẫn luôn là lời mời gọi “hấp dẫn” cho các thế hệ. Tạ ơn Chúa đã thương đến Giáo Hội Việt Nam cách riêng và ban nhiều ơn gọi cho cánh đồng truyền giáo. Nhiều dòng tu đã “vượt biên ải” để dấn thân phục vụ cho nhiều quốc gia trên thế giới và cũng có nhiều dòng tu vào Việt Nam để tìm kiếm ơn gọi.

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (36)

“Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Cánh đồng truyền giáo vẫn bát ngát bao la và cần lắm những tâm hồn quảng đại dấn thân vì Nước Trời, vì tha nhân.

Liền sau thánh lễ thiếu nhi, cha Tuấn Minh và cha Thiện Đạt đã giới thiệu một số các dòng tu cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Qua đó, như gieo vào tâm khảm các em ước muốn ngay lành, thánh thiện là trở thành những linh mục, tu sĩ hiến trọn đời mình cho Chúa.

Những “tu sĩ nhí” hôm nay, khoác trên mình những bộ tu phục của một số nhà dòng, ước mong sẽ là những “tu sĩ thật”! Hình ảnh thật đẹp, thật dễ thương và đơn sơ của các em sẽ đi vào trong mơ ước, để rồi Chúa sẽ làm cho thành sự.

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (1)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (2)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (3)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (4)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (5)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (6)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (7)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (8)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (9)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (10)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (11)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (12)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (13)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (14)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (15)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (16)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (17)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (18)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (21)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (22)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (23)

  28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (26)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (28)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (29)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (30)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (31)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (32)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (33)

28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (34)  28-02-2019 DP Gioi Thieu On Goi (37)

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube