Cuộc họp lần thứ 33 của Hội đồng Hồng y Cố vấn đang diễn ra

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“C6” đang tiếp tục công việc cải cách Giáo triều Rôma.

Cuộc họp lần thứ 33 của Hội đồng Hồng y Cố vấn đang diễn ra tại Vatican. “C9”, như nhóm thường được gọi, hiện đang được nhiều người gọi là “C6”, sau khi sa thải ba thành viên của nó trong cuộc họp diễn ra vào tháng 12 năm 2018. Hội đồng Hồng y đang nghiên cứu các kế hoạch sửa đổi Tông Hiến “Pastor Bonus” về việc cải cách Giáo triều Rôma.

Cuộc họp bắt đầu hôm 17/2 và kết thúc vào thứ Tư 19/2.

Hội đồng Hồng y Cố vấn gồm có chín vị Giám chức sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, Nguyên Tổng Giám mục Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, Tổng Giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, Tổng Trưởng Bộ Kinh tế (không hiện diện, hiện đang có mặt tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Tuy nhiên, Hội đồng Hồng y Cố vấn hiện có sáu thành viên, bởi vì Đức Hồng y Errazuriz người Chile đã từ chức khỏi Hội đồng này vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn ngài, Đức Hồng y George Pell và Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya vì sự phục vụ của họ.

Các buổi làm việc được tổ chức vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30 phút và buổi chiều, từ 4 giờ 30 đến 7 giờ tối, và được dành riêng để xem xét thêm về một số Thánh Bộ trong Giáo triều Rôma.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube