CSsRVN. Cộng đoàn Vũng Tàu: Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cho Thầy Gioan

Thứ Tư, 10-10-2018 | 00:10:12

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. ” (Ga 14, 6)

17g 00 Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long, Cha Đình Toàn CSsR Huế, Cha Khánh Sơn CSsR Giồng Trôm dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trân Văn Thâm CSsR

20181009 CD Cssr Vung tau (1)

20181009 CD Cssr Vung tau (2)

20181009 CD Cssr Vung tau (3)

20181009 CD Cssr Vung tau (4)

20181009 CD Cssr Vung tau (5)

20181009 CD Cssr Vung tau (6)

20181009 CD Cssr Vung tau (7)

20181009 CD Cssr Vung tau (8)

20181009 CD Cssr Vung tau (9)

20181009 CD Cssr Vung tau (10)

20181009 CD Cssr Vung tau (11)

20181009 CD Cssr Vung tau (12)

20181009 CD Cssr Vung tau (13)

 

Tìm kiếm

Tin mới