CSsR Vn: Xóm Giáo 4 & 5 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 01:27:14

18g 00 Cha Đặc trách Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc và quý ông bà anh chị em xóm giáo 4 & 5 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (1)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (2)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (3)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (4)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (5)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (6)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (7)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (8)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (9)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (10)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (11)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (12)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (13)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (14)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (15)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (16)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (17)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (18)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (19)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (20)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (21)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (22)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (23)

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (24)

Tìm kiếm

Tin mới