CSsR Vn: Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 01:00:18

Chiều nay 17g 00: Cha Bề trên Chánh xứ cùng với quý ông bà anh chị trong và ngoài Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (1)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (2)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (3)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (4)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (5)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (6)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (7)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (8)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (9)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (10)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (11)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (12)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (13)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (14)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (15)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (16)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (17)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (18)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (19)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (20)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (21)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (22)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (23)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (24)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (25)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (26)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (27)

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (28)

 

Tìm kiếm

Tin mới