CSsR Vn: Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 01:50:52

Tối nay lúc 19g 00 Cha Phó Giám Tỉnh cùng quý Cha, Thầy trong Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (1)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (2)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (3)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (4)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (5)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (6)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (7)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (8)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (9)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (10)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (11)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (12)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (13)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (14)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (15)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (16)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (17)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (18)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (19)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (20)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (21)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (22)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (23)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (24)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (25)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (26)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (27)

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (28)

Tìm kiếm

Tin mới