Công tác chuẩn bị cho “Mùa Sáng tạo”

Jubilee-EN

 “Mùa Sáng tạo” là một sáng kiến và nỗ lực đại kết mà Giáo hội Công giáo là một phần trong đó, đồng thời nó cũng là một phần của “Năm Laudato Si” hướng tới việc khuyến khích cuộc hoán cải môi sinh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra lời mời gọi để cử hành sáng kiến “Mùa Sáng tạo” này, vốn có sự liên quan đặc biệt trong ánh sáng của đại dịch coronavirus. Đây là một sự kiện kỷ niệm diễn ra hàng năm từ ngày 1 tháng 9 (Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo) cho đến ngày 4 tháng 10 (Lễ Thánh Phanxicô Assisi); Năm nay, chủ đề của sự kiện năm nay đó là “Năm Toàn Xá của Trái đất”. Để làm điều này, một hướng dẫn đã được triển khai vốn có thể giúp chúng ta làm quen với sáng kiến này và lên kế hoạch cho các hoạt động kỷ niệm trong các lĩnh vực cụ thể của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô gần đây đã tuyên bố rằng “chúng ta không thể giả vờ như khỏe mạnh trong một thế giới đau khổ bệnh tật. Những vết thương giáng xuống Mẹ Trái đất cũng chính là những vết thương đang rỉ máu trong chính chúng ta”. Đối với Đại Gia đình các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Huấn quyền của Đức Giáo hoàng Phanxicô về nền sinh thái toàn vẹn là một chỉ dẫn về luân lý và tâm linh giúp chúng ta góp phần, từ Đặc sủng của mình, vào việc chữa lành thế giới bị tổn thương, và sống tinh thần liên đới theo lời mời gọi của Tổng Công Hội vừa qua. Những nỗ lực hiện đang được thực hiện để vượt qua đại dịch sẽ khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta, với tư cách là những cá nhân và với tư cách là một Tu hội, cũng nắm giữ một vai trò và để đạt được điều này, chúng ta cần “một sự liên đới toàn cầu” mới (LS 14 ) và “một cuộc hoán cải môi sinh”.

Cũng như vậy, Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã trình bày tài liệu “Về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung – 5 năm sau Laudato Si”. Tài liệu này tạo thành một công cụ hữu ích, đặc biệt là trong những thời điểm không chắc chắn này, bởi vì nó cung cấp hướng dẫn về việc đọc Thông điệp “Laudato Si” và thúc đẩy các dòng hoạt động vốn có thể truyền cảm hứng cho các hành động cụ thể trong các cộng đồng của chúng ta. Sự trùng hợp của Năm đặc biệt về Thông điệp Laudato Si với các sự kiện kinh tế và xã hội bi thảm do đại dịch gây ra, khiến cho thông điệp ngày càng trở nên mang tính tiên tri hơn bởi vì nó được gửi đến chúng ta như một kim chỉ nam về luân lý và tâm linh có tầm quan trọng hiện tại trên cuộc hành trình chung hướng tới một thế giới quan tâm và bền vững hơn.

Lm. Cristian Bueno, C.Ss.R.

Tổng thư ký Ban Truyền giáo

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube