Cộng đoàn Tỉnh Dòng cùng với quý Thầy thừa sai CSsR dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cho Thầy Gioan

Thứ Ba, 09-10-2018 | 23:49:32

Sáng nay vào lúc 10g 00 Cha cố vấn Giuse Nguyễn Thể Hiện đại diện Cha Giám tỉnh, cha Phó Giám tỉnh… đang đi công việc của toàn Dòng…, cùng một số cha trong Cộng Đoàn Tỉnh, cha Phong cùng với quý Thầy thừa sai CSsR hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô cùng các Thánh các chân phước cho Thầy Gioan sớm vào trong vinh quang Nước Trời với Chúa…

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (1)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (2)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (3)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (4)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (5)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (6)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (7)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (8)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (9)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (10)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (11)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (12)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (13)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (14)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (15)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (16)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (17)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (18)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (19)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (20)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (21)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (22)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (23)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (24)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (25)

20181009 CD Tinh & Cac Thay 10g (26)

 

 

Tìm kiếm

Tin mới