Con người phải ở vị trí trung tâm của hoạt động kinh tế

Con người là cội nguồn đích thực và sâu xa, đồng thời là cùng đích của kinh tế và chính trị.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube