Con chiên và đồng quan không bị bỏ rơi

Chúng ta thường tự hỏi: Thiên Chúa sẽ cư xử thế nào với những con người tội lỗi khi họ phải ra trước Nhan Ngài? Là những kẻ tội lỗi đầy mình, chúng ta có thể chờ đợi gì nơi Thiên Chúa?

Jesu 2Và nhiều khi ta cũng nghĩ như những người Pharisêu và kinh sư trong bài Tin Mừng Lc 15,1-10 hôm nay: chúng ta tưởng rằng giữa những người thuộc về Thiên Chúa và những người tội lỗi không thể có bất cứ sự giao hảo tốt lành và chân thật nào.

Thật ra, ẩn bên dưới cách nghĩ đó là một ý tưởng sai lạc về Thiên Chúa, khác hẳn với quan niệm của Đức Giêsu.

Theo các kinh sư và những người Pharisêu, giữa Thiên Chúa và kẻ tội lỗi có một sự đối nghịch tận căn. Thiên Chúa không có bất cứ một chút thịnh tình nào đối với những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa chắc chắn sẽ khinh thường và từ khước những kẻ tội lỗi. Để có thể ra trước Nhan Thiên Chúa, những kẻ tội lỗi bị bắt buộc phải trước hết trở nên những con người công chính.

Quả thực, Thiên Chúa từ khước và trừ khử tội lỗi. Nhưng Người vẫn luôn luôn yêu thương những kẻ tội lỗi và vì thế, họ luôn luôn có thể quay về với Người.

Đức Giêsu muốn khẳng định rằng Thiên Chúa luôn hướng về những người tội lỗi với một tình yêu thương bao la và một lòng lân tuất thẳm sâu. Mối tương quan yêu thương và đầy lân tuất đó sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bẻ gãy.

Con chiên đi lạc không biết tìm lối về. Đồng quan bị mất không tìm đường trở lại. Nhưng không vì thế mà người chăn chiên và người phụ nữ trong hai dụ ngôn lại bỏ rơi con chiên và đồng quan ấy. Họ không cắt đứt tương quan thiết thân của mình với những thực tại đã lạc mất và không biết đường trở về ấy. Người chăn chiên không từ khước con chiên lạc. Người đàn bà không thôi quan tâm đến đồng quan đã mất. Đối với họ, sự thất lạc không làm cho con chiên và đồng quan trở nên không còn giá trị. Trái lại, họ đã thi thố những nỗ lực và sự tận tâm đáng chú ý để tìm cho bằng được con chiên và đồng quan đã bị lạc mất đó. Và khi đã tìm lại được, họ mở hội ăn mừng.

Đó cũng chính là thái độ của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi. Những người tội lỗi đã cắt đứt mối dây liên lạc thân nghĩa với Thiên Chúa và rời xa Ngài, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa không coi trọng họ. Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta vì Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta được yêu thương. Ngay khi chúng ta đã phạm những lỗi lầm tày đình, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những ngôi vị quý giá và rất đáng được yêu mến. Và Ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng ta lại thuộc về Ngài.

Tình yêu thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa luôn hướng đến từng người, ngay cả những người tội lỗi kinh khủng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp nhận tội lỗi. Trái lại, Ngài không ngừng tìm hết cách giúp cho những con người tội lỗi quay trở về. Ngài tìm họ với tất cả lòng yêu thương.

Hơn nữa, Thiên Chúa vô cùng hân hoan vì sự trở lại của những con người tội lỗi. Người tội lỗi, bất kể trầm trọng đến đâu, cũng đều được Thiên Chúa hân hoan đón mừng khi họ trở về trong vòng tay lân tuất của Thiên Chúa. Sự kiện Đức Giêsu tương giao và đồng bàn ăn uống với những con người tội lỗi trong bài Tin Mừng có giá trị mạc khải cho thấy một cách cụ thể cách hành xử của Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng những kẻ tội lỗi, và cho thấy rõ ràng Thiên Chúa quan tâm đến sự thông hiệp với họ như thế nào.

Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube