Con chiên và đồng quan không bị bỏ rơi (Lc 15,1-10)

Chúng ta thường tự hỏi: Thiên Chúa sẽ cư xử thế nào với những con người tội lỗi khi họ phải ra trước Nhan Ngài?

Là những kẻ tội lỗi đầy mình, chúng ta có thể chờ đợi gì nơi Thiên Chúa?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube