Có hợp lý không khi chúng ta xin Chúa tha tội cho chúng ta như chúng ta tha cho người khác?

Làm thế nào dung hoà giữa một bên là sự kiện Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ rồi trong máu Đức Kitô, và bên kia là sự kiện phải liên tục nài xin ơn tha thứ ấy?

Thiên Chúa không tha thứ trọn vẹn sao? Rồi lại còn “như chúng con cũng tha thứ” nữa?!

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube