Clêmentê - Tông đồ của ơn hoán cải

Video thứ sáu trong chuỗi các videos giới thiệu về Thánh Clêmentê Maria Hofbauer DCCT trong Năm Thánh kỷ niệm 200 năm ngày Thánh Nhân về Trời.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube