Chứng từ và sự hiện diện của những người sống trong Chủng viện Chúa Cứu Thế ở Sacramento

sacramento_mg

(Sacramento, Brazil) – Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Brazil, Tỉnh Dòng Thánh Phaolô, các Tu sĩ sống đời thánh hiến, các cựu chủng sinh và giáo dân của thành phố Sacramento – MG đang viết cuốn sách về dịp kỉ niệm 60 thành lập Chủng viện Dòng Chúa Cứu Thế, với ấn phẩm được lên kế hoạch xuất bản trong nửa đầu năm 2020.

Đó là một cuốn sách về những hồi tưởng, ký ức và những câu chuyện, hơn nữa, là một chứng từ hiệu quả của những người, trong mọi cách thức của sự yêu mến đối với chủng viện và công việc đào tạo mục vụ, bao gồm cả khía cạnh lịch sử của việc thành lập Chủng viện, sự phát triển, các hoạt động của Hcunge viện và việc kết thúc các hoạt động với những người trẻ tuổi trong khát vọng đối với đời sống tu trì của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi khuyến khích tất cả những người đã từng sinh sống ở đó và những người chưa chia sẻ lời chứng của họ, để họ có thể lập hồ sơ (ghi chép), đề cập đến thời gian cư trú trong Chủng viện, các hoạt động được thực hiện, việc sống cùng với các nhóm được thiết lập ở đó nhằm phục vụ sự phát triển của các hoạt động trong việc đào tạo những người trẻ tuổi, và sự hòa nhập xã hội và cộng đồng trong công tác mục vụ thành thị và nông thôn.

Chúng tôi đề nghị gửi những lời chứng thực và bất kỳ thông tin liên lạc nào đến ban tổ chức điều phối việc chuẩn bị cho cuốn sách. Vui lòng gửi mọi thông tin về địa chỉ email edvipal@gmail.com

Chúng tôi chân thành cảm ơn về sự cam kết trong công việc xuất bản ấn phẩm lịch sử của Dòng Chúa Cứu Thế này về Chủng viện, nay là Trung tâm Hỗ trợ Xã hội Cha Borges.

Trân trọng,

Vicente de Paula Alves – Giám đốc xã hội

UNESER (Liên minh các Cựu Chủng sinh của Brazil)

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube