Thánh Lễ 17:00 - CN III TN - 27/01/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 27-01-2019 | 21:06:54

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … ” (Lc 4, 18)

Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 17g 00 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 27/01/2019

Bài giảng: Cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương CSsR

Tìm kiếm

Tin mới