Chúa Nhật 27 Thường Niên B: lễ Đức Mẹ Mân Côi 20g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 07/10/2018

Chúa Nhật, 07-10-2018 | 19:43:39

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói (Lc 1, 38)

Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên B: Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1_26-38)

Bài giảng Thánh lễ 20g 00: ChaGiuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới