Tìm hiểu trình thuật Thương Khó: Chúa Giêsu bị nộp cho quan Philatô (Mt 27,1-2)

Trong Mùa Chay năm 2021 này, chúng tôi kính mời quý vị cùng với Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT tìm hiểu một phần Trình thuật Thương khó theo các Tin mừng Nhất Lãm, với tổng cộng 14 cuộc tọa đàm.

Hôm nay, trong cuộc tọa đàm đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu trình thuật Mt 27,1-2 về sự kiện Thượng Hội đồng Do Thái nộp Chúa Giêsu cho quan Philatô.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube