Chúa Cha sáng tạo trong Thần Khí

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết:“Tuy công trình sáng tạo được coi là của Chúa Cha, nhưng chân lý đức tin cũng dạy: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là nguyên lý duy nhất và không thể phân chia được của công trình sáng tạo” (#316).

hspirit

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật nhờ Lời và trong Thần Khí. Thần Khí ở đây  chính là “Hơi Thở” của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa phán“Lời Tạo Thành” ra, thì  “Hơi Thở” cũng cùng được thở ra để chuyển tải Lời và trào tuôn sự sống. “Hơi Thở” chính là sự sống và hơi ấm bên trong Thiên Chúa, giờ đây cùng với Lời được phán ra, sự sống và hơi ấm ấy được “thổi vào” thế giới tạo thành.

Kinh Thánh diễn tả, trong công cuộc tạo dựng, Thần Khí Thiên Chúa “bay là là trên mặt nước” (St 1, 2). Đây là một hình ảnh cho thấy sự hiện diện của “Hơi Thở Sự Sống” của Thiên Chúa. Chính nhờ “Hơi Thở Thánh” này mà mọi sự có sinh khí và sống động; cái gọi là “đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm” (St 1, 1) thì nhờ “Hơi Thở Thánh” mà có sự sống, ánh sáng toả lan và muôn loài sinh sôi nảy nở.

Nói cách khác, chính nhờ  “Lời được phán ra” trong“Thần Khí bay lượn” mà mọi sự từ không thành có, từ hư vô thành hiện hữu, trong một trật tự hài hoà hiệp nhất nhưng lại phong phú phát triển không ngừng. Đó là nguồn gốc của thế giới tạo thành, như lời Thánh Vịnh tụng ca: “Một lời Chúa phánlàm ra chín tầng trời, mộthơi Chúa thởtạo thành muôn tinh tú” (Tv 33, 6), và “lạy Đức Chúa,sinh khícủa Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này”(Tv 104, 30).

Hơn nữa, Thần Khí không những bao trùm vũ trụ và hiện diện tác động trong vũ trụ như là sức sống và quyền năng của Thiên Chúa, nhưng trong việc tạo dựng con người, Thần Khí còn hoạt động, thấm nhập vào bên trong, biến xác thể bùn đất vô tri và bất động thành thân thể sinh động.

Thần Khí trong việc tạo dựng con người được xem như là sự thông truyền “Hơi Thở” đến từ Thiên Chúa: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”(St 2, 7). Hành động “thổi sinh khí vào lỗ mũi” diễn tả việc Thiên Chúa thông truyền chính sự sống thần thiêng của Thiên Chúa cho con người.

Chỉ duy có con người, được xem như là đỉnh cao của tạo thành mang hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa (x. St 1, 26 – 28), được Thiên Chúa tạo dựng trực tiếp bằng “đôi tay” của Người, và trực tiếp “thổi sinh khí” cho con người (x. St 2, 7). Con người trở thành những “thụ tạo mang Hơi Thở của Thiên Chúa,” những “thụ tạo tinh thần,” những “thụ tạo thuộc về Thần Khí,” những “thụ tạo có linh hồn bất tử.” Nói cách khác, chính Thần Khí của Thiên Chúa làm cho “hình ảnh Thiên Chúa” và sự “giống Thiên Chúa” nơi con người trở nên “sống,” và con người trở thành “bạn hữu” của Thiên Chúa bởi được thông chia chính “sức sống nội tại” của Người. Thần Khí không gì khác hơn chính là hành động thông truyền sự sống của Thiên Chúa và cũng là Đấng Ban Sự Sống.

Như thế, Thần Khí trong công cuộc sáng tạo chính là ân huệ và là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho thế giới tạo thành. Nếu Lời-phán-ra khiến cho muôn loài “có” hiện hữu của nó, thì Hơi-Thở-thở-ra làm cho muôn loài “sống” và “sinh sôi nảy nở” (St 1, 11.12. 22. 24. 28). Thần Khí chính là Sự Sống và Quyền Năng của Đấng Tạo Hoá để trongNgàiThiên Chúa làm cho vạn vật “sinh ra đầy dẫy” nhưng cũng bảo tồn và duy trì tất cả trong ý định quan phòng yêu thương và cứu độ của Người, bởi sinh khí bất diệt của Thiên Chúa ở trong muôn loài muôn vật (Kn 12, 1).

Giuse Đắc Thịnh, C.Ss.R.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube