Chính trị gia Công Giáo

Video này cung cấp những hướng dẫn của Giáo hội dành cho những người Công giáo đang cùng các thành phần xã hội khác, tham gia phục vụ trong các cơ quan công quyền.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube