Chìa khóa hóa giải bi kịch: Tôn trọng con người

Người môn đệ của Đức Giêsu không thể chỉ biết sống theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng luôn phải tôn trọng phẩm giá nhân vị nơi mỗi con người, cho dù họ thuộc chủng tộc, ngôn ngữ và hoàn cảnh nào.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube