Chí ý tiên khởi của Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế

Nhân dịp kỷ niệm 288 năm ngày thành lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732 – 2020), Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh C.Ss.R. chia sẻ với chúng ta về Chí ý tiên khởi của Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube