Chỉ luật pháp thôi, chưa đủ!

Luật pháp không phải là khung định hình hiệu quả để con người cũng như các tổ chức cùng tồn tại và phối hợp thực sự tốt đẹp với nhau. Đời sống trong xã hội có được đầy đủ ý nghĩa, là do nó được xây dựng dựa trên tình hữu nghị giữa các công dân và đức bác ái xã hội. Đó là nội dung giáo huấn Công giáo được trình bày trong video này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube