"Cây côn và cây trượng của Chúa làm con vững tâm" (Tv 23,4)

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube