Cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 29-08-2020 | 06:40:16

Creation-696x464

Trong bức thư của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân dịp tổ chức Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công Trình Sáng tạo, bày tỏ mong muốn được đóng góp “để giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái mà nhân loại đang trải qua”, một cuộc khủng hoảng kêu gọi chúng ta chuyển biến  sinh thái cách sâu sắc hơn.

Quyết định số 12 của Tổng Công Hội lần thứ 25 đã kêu gọi chúng tôi “cổ vũ các đề tài đem lại sự khuyến khích về mặt sinh thái trong các công việc tông đồvà các Thánh Lễ .” Vì vậy, năm nay trong tháng 9 (Tháng dành riêng cho việc Chăm Sóc Công Trình Sáng Tạo) là cơ hội để chúng ta củng cố ý thức sinh thái này trong Hội Thánh, như là một phần của việc loan báo Ơn Cứu Chuộc Chan Chưa nơi Đức Kitô.

Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc Chăm Sóc Công Trình Sáng Tạo hàng năm mang đến cho từng tín hữu và cộng đồng một cơ hội thích hợp để khẳng định lại ơn gọi cá nhân của họ là những người quản lý các tạo vật, để cảm ơn Chúa về công trình tuyệt vời mà Ngài đã giao phó cho chúng ta chăm sóc và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài để bảo vệ công trình sáng tạo cũng như sự tha thứ của Ngài đối với những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra đối với thế giới mà chúng ta đang sống.

Cha Ivel Mendanha, CSsR, đã rất tử tế khi chia sẻ với chúng tôi một Giờ Chầu Thánh Thể  để cầu nguyện với Chủ đề Chăm sóc Trái đất  vào Thứ Sáu đầu tiên  trong tháng Chín, Tháng của việc Chăm Sóc Công Trình Sáng tạo. Vui lòng tìm bản PDF đính kèm để lưu hành giữa các tu sĩ và bạn bè của gia đình Dòng Chúa Cứu Thế.

File PDF: Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Công Trình Sáng Tạo

Hoàng Việt chuyển ngữ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube